Pa7da.jouwweb.nl
Home » PA6JEROEN

PA6JEROEN


PA6JEROEN, activiteiten vanuit de Kerktoren Grote St. Jeroenskerk te Noordwijk   


 

Ben Ouwehand PA2BEN met FT817 op 6 Meter

 

Hoe het allemaal begon.


 In oktober 2007 kreeg de heer Hans van der Berg, die een torenfan is en waar hij ook komt torens tracht te beklimmen, het idee om de ongeveer 800 jaar oude Kerktoren van de Grote St. Jeroenskerk beklimbaar te maken. Deze toren niet in eigendom van de kerkelijke gemeente, maar eigendom van de burgerlijke gemeente Noordwijk. Deze toren is verschillende keren zo opgeknapt dat er buiten geen puin naar beneden kan vallen, maar niet te bezichtigen voor het publiek. Door Hans werd contact opgenomen met de Burgemeester van Noordwijk, die verklaarde dat het nog een aantal jaren zal gaan duren voordat de subsidiegelden van Monumentenzorg beschikbaar gesteld gaan worden voor restauratie. Dus het antwoord was duidelijk: Neen! Toch nam Hans verder actie door een Torenklimcommissie in het leven te roepen, die juridisch een onderdeel werd van de “Vereniging de Oude Dorpskern”. Deze commissie ontwikkelde zoveel activiteiten, waardoor een groot deel van het Noordwijkse bedrijfsleven en particulieren gelden beschikbaar stelden om de toren inwendig zo te restaureren, dat het veilig zou worden voor een bezoek daarvan. Zelfs een lokale aannemer die aanbood gratis te restaureren. Dit volhardend actie voeren was voor het college van B&W voldoende om toestemming te verlenen de werkzaamheden uit te voeren om de toren beklimbaar te maken. In deze periode raakte ondergetekende betrokken bij de Torenklimcommissie vanwege bepaalde kennis die voor enkele zaken nodig waren, waaronder de communicatiemogelijkheden voor de gidsen. Ook werd er advies ingewonnen in Utrecht bij de vrijwilligers van de Domtoren en werd de Domtoren bezocht en later de toren van Zierikzee te Zeeland. Op 23 mei 2009 werd de Jeroenstoren met feestelijkheden geopend voor het publiek door de burgemeesters van Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse. Tevens werd een vermiste klok uit 1690 weer terug gereden naar de toren. Ter vermelding: de grootste klok is in 1677 gegoten door Hemony en weegt 820 Kg.

 

Twee torentrekkers Jaap PA7DA en Willem PE7WFS

Opbouwen van de FD4 Windom antenne voor HFEen stukje geschiedenis.

 De geschiedenis van Noordwijk is bijzonder oud en gaat ongeveer 2000 jaar voor Christus terug in de tijd. Voor St. Jeroen is dit wel een stukje later! In 847 arriveerde de Schotse Missionaris Jeroen (George) in Noordwijk en bouwde op de plaats van de huidige kerk een kapel. In 857 werd deze kapel verwoest en Jeroen vermoord door de Noormannen. In 980 werd op diezelfde plaats een Romaanse kapel gebouwd ter ere van de Heilige Jeroen. In 1303 werd een Gotische stenen kerk gebouwd met de huidige toren. In 1429 kreeg de kerk van de Aartsbisschop de status van bedevaartsoord. In 1450 werd de kerk gedeeltelijk door brand verwoest, maar de toren bleef behouden. Tijdens de Beeldenstorm in 1566 werd de kerk behouden, maar alle relikwieën werden verwijderd. Op last van de Franse bezetter werd de toren bij notariële akte eigendom van de gemeente, daar deze hoge punten nodig waren voor communicatiedoeleinden. Bij helder weer is zelfs de Domtoren zichtbaar vanaf de 40 meter hoge Jeroenstoren.Tevens is er een prachtig uitzicht over de Noordzee en de groene oude dorpskern (heeft stadsrechten gehad)  en de gehele Randstad. De openstelling is iedere zaterdagmiddag en kost 3,00 Euro.

 

 

Dikke mensen passen niet in deze trapDe voorbereidingen.

Tijdens de vergaderingen van de Torenklimcommissie opperde ondergetekende om de toren, zoals de Franse bezetter, weer voor een aantal dagen te gebruiken voor communicatie, maar dan wel door zendamateurs. Afgesproken werd, dat dit natuurlijk niet tijdens de openstelling kon en ook niet op zondag rekening houdend met een aantal Erediensten. Dus werd het de vrijdagen. Dit werd weer teruggekoppeld met het bestuur van de afdeling Leiden van de VERON, waarvan de leden dit initiatief ondersteunden als een extra activiteit, waarna met bijvoorbeeld publicaties op deze manier de hobby gepresenteerd wordt. Tevens is het belangrijk en prettig om met weinig middelen op een beetje hoogte te werken. Dus dan maar de vergunning aanvragen, wat direct al fout ging, daar ondertussen voor de monumentendag op 12 september ook al een bijzondere vergunning digitaal was verleend. Ook bij AT werd dit geconstateerd en kwam het verlossende woord: Wilt u a.u.b. het formulier via de website printen, invullen, inscannen en daarna weer naar ons mailen. Dus na twee weken werd per post PA6JEROEN verleend. Leve het digitale tijdperk! Voor deze twee dagen waren het Willem PE7WFS, Klem PD7KDN, Ben PA2BEN, Eric-Jan PA1EJ en ondergetekende Jaap PA7DA die PA6JEROEN op 5 en 12 juni gaan bemensen. Op 5 juni hebben we het wel geweten. Ondergetekende die zich een kwartier versliep na een lange avond en een deel van de nacht stemmen tellen na de Europeesche verkiezingen. Daarna werd al het materiaal aan tafeltjes, klapstoelen, sets, antennes, kabels, mastjes en zaken voor de inwendige wens klauterend door een te smalle trap met onregelmatige treden, verdieping na verdieping naar boven gesleept, waarna direct werd begonnen met het opbouwen van de antennes. Voor HF werd de FD4 naar beneden uitgelaten met een zware tas en moest er wel rekening gehouden worden met de wijzers van de klok. Dit leverde geen problemen. Voor 2 Meter werd het een verticale Diamond antenne, als mede voor 70 cm werd een tweede gebruikt, voor 2 meter en 70 cm horizontaal een HB9CV, maar deze werd op 12 juni vervangen door een beter werkende HALO voor 2 meter. Tevens een geweldige mobiele antenne voor 10, 6, 2 meter en 70 cm: de UHV4 van Comet op een stalen plaat. Al dat gesleep en heen en weer geklauter over de lastige trap koste het team ongeveer twee uur..

 

 De 800 jaar oude toren met VHF/UHF antennesCondities.

 Voor HF konden we het rustig wel laten. Nabij een winkelcentrum en een nieuwbouw van een nieuw winkelcentrum met woningen en tevens een aantal restaurants in de directe omgeving leverde op alle HF-banden een te hoge QRM-waarde van vaak meer dan S7. Daarbij was de propagatie op HF te slecht, met teveel short-skip, om leuke verbindingen te maken. Op 6 en 2 meter was dit geheel anders en werd met vrij lage vermogens de leukste verbindingen gemaakt, waaronder met de MFJ9406 (10 Watt PEP in de UHV4) met UX3UX in KN57 en UX0FF in KN45. Regelmatig werd de FT817 (5 Watt PEP) om verbindingen op 6 meter te maken. Op 70 cm was het Willem PE7WFS, die de repeaters afstruinde, Ben PA2BEN, Jaap PA7DA en 12 juni Eric-Jan PA1EJ, die HF, 6 meter en 2 meter de verbindingen verzorgden. Klem PD7KDN, geweldig, die ons verwende met zijn koffie en koekjes. Nog grappiger, dat bij het openen van repeaters vaak ook andere repeaters geopend werden en de naar ons roepende amateurs niet door ons gehoord werden, waaronder velen in het westen van Brabant. Nog een leuk voorval is dat Frans PA3CGJ in Rheden net achter de Postbank woont, wat een probleem is om op 2 meter een verbinding met de Randstad te maken. Dus Frans is de Veluwe baan beklimmen uit de IJselvallei en vanuit een brandtoren werd een prima verbinding gemaakt met Noordwijk. Dus de HALO voor twee werkte prima. Zo werd toch de lange suffix niet begrepen en hadden veel andere amateurs andere gedachten over ons. Buiten de activiteiten vanuit de toren is er ook regelmatig de gelegenheid geweest om ook actief te zijn met o.a. digitale modes. Op de avond van vrijdag 12 juni werden de activiteiten vanuit de toren beëindigd en werd de zware klus weer opgepakt om ongeveer een uur later verdieping na verdieping weer alles beneden te krijgen.

       

                       

    

 

 

 

                    Eric-Jan PA1EJ                                                                                                       Ben PA2BEN & Klem PD7KDN

                                                                                                                                     


Ervaring.

 Ter lering en de vermaak moeten we voor de volgende activiteiten dan maar een suffix bedenken die wat makkelijker uit is te spreken voor niet Nederlandstaligen. De Franse hadden groot gelijk om Kerktorens in overheidshanden over te laten gaan, want inderdaad het prachtige punten voor communicatie. Voor je een activiteit organiseert in Kerktorens, nodig nooit zwaarlijvige amateurs uit, want de trappen zijn erg smal en neem nooit te veel spullen mee. Probeer het met mobiele of portabele spullen. De hoogte maakt alles goed. Des al niet te min hebben we het erg gezellig gehad op de zolder in de spits en op de trans en is er eigenlijk meer genoten van het uitzicht, dat op 5 juni zo helder was, dat de Gerbrandytoren van IJselstein (Lopik) te zien was. Dus weer het gelijk van de Fransen.

 

Uitzicht richting Noordwijk aan Zee en Vuurtoren PI4LDN/L


Foto's van de toren zijn te zien op de volgende Picasa-album!Altijd Haantje de Voorste