Rem-eiland

PB6REM

Afscheid van het REM eiland; PB6REM, Jaap van Duin, PA7DA

Gepubliceerd in Electron

 

Een stukje geschiedenis.

In de zomer van 1964 begon Radio & TV station Noordzee haar activiteiten, vanaf het “REM eiland”, welke gefinancierd werd door Nederlandse industriëlen, waaronder de scheepsbouwer Verolme.

Het platform met een mast van ongeveer 60 meter werd gebouwd in Ierland en opgebouwd 11 Kilometer voor de kust van Noordwijk (JO22dg).

Dit veroorzaakte nogal wat onrust bij de Nederlandse overheid en al snel werd een REM-wet aangenomen in het Parlement, waarin beschreven staat, dat de bodem van de zee binnen het Nederlandse continentale plat gelijk staat met Nederlandse bodem.


Dus uitzendingen vanaf een platform, was niet meer toegestaan.

Op 17 december 1964 werd het platform door de Rijkspolitie en de Marine bestormd en de uitzendingen werden gestaakt.

Pas 10 jaar later werd het platform door Rijkswaterstaat gekocht en werd de vakwerkmast verwijderd. Het platform kreeg de naam “Meetpost Noordwijk” en zou gaan dienen als een meetstation ten behoeve van scheepvaart, wetenschappelijk onderzoek en gebruik van o.a. TNO en het KNMI.

In 2004 werd er vanaf het platform onderzoek gedaan naar het gedrag van vogels op zee ter voorbereiding van de bouw van het windmolenpark.

In 1995 werd het platform voor enkele dagen bezocht door Theo, PE1PYY, en Rene, PE1PQO, die uitkwamen met de roepletters PA56REM.

 

Wat er de laatste jaren vooraf ging.

Eind 2003 werd bekend dat Rijkswaterstaat haar activiteiten op Meetpost Noordwijk binnen een paar jaar zou gaan beëindigen.

Juist voor de bewoners van de kuststreek van Scheveningen tot Zandvoort zou dat zeker een gemis zijn, waaronder ondergetekende die woonachtig is te Noordwijk.

Dus contact opnemen met Rijkswaterstaat.

Wel dit werd de eerste domper, we mochten wel, maar moesten wel een flinke vergoeding betalen, daar het alleen betreden mocht worden als de platformbeheerder en de kok aanwezig waren.

Ondanks de uitleg dat het om een zgn. “low cost” activiteit zou gaan.

Wel werd het advies gegeven om contact op te nemen met de gebruikers (huurders) van het platform.

Ondertussen was het niet alleen ondergetekende die hier mee bezig hield, maar ook Cees, PA3FXO, en Theo, PA7PYY (ex PE1PYY), Eric-Jan PA1EJ, die zich ook had aan gemeld en nog later Roy, PE5DX.

Nadat een van de gebruikers een belofte had gedaan in 2004, werd in overleg, de roepletters PB6REM voor de periode eind mei tot begin juni.

Jammer genoeg liet men niets van zich horen.

Na deze teleurstelling contact opgenomen met de tweede gebruiker van het platform.

En ja, dit was in het begin een succes.

Er mochten op vrijdag 4 juni mochten twee radioamateurs mee met de haalboot vanuit Scheveningen om het platform te bezoeken.

Vanwege familieomstandigheden kon Theo op het laatst niet mee en ging ondergetekende, met een 2 meter portofoon mee.

Het werd een geweldige middag en veel verbindingen werden nog gemaakt ondanks het lage vermogen en een antennetje van niets.

Het werd een succesje.

Toch nog een amateur-activiteitje van ongeveer 3 uur.

Toch liet deze gebruiker van het platform het afweten.

Eind 2004 werden Cees, Theo en ondergetekende uitgenodigd voor een gesprek bij Rijkswaterstaat.

Men zegde ons toe dat er een mogelijkheid zou komen als er personeel voor langere tijd naar het platform zou gaan.

Ondanks een aantal telefoongesprekken lukte dit niet tot eind april 2006 toen ondergetekende maar weer eens contact opnam.

Er bleken nu andere mensen de verantwoordelijkheid te hebben over het platform en we moesten maar een berichtje sturen met het verhaal hoe het proces verlopen was.

En toen verliep alles in een sneltreinvaart.

De datum werd vastgesteld op 20 mei.

Dus vergunning aanvragen, maar na een mooi begin van het weer in mei, werd het slecht weer en zo slecht, dat het niet mogelijk was om over te stappen.

Een uitstel werd het naar 24 mei, maar neen nog steeds een te ruwe zee.

Het werd een uitstel naar 30- of 31 mei.

Maar weer was het slechte weer, die ons de mogelijkheid niet gunde!

Toen werd het een uitstel naar 8- of 9 juni.

Ondertussen de vergunning in goed overleg met AT verplaatst naar deze data, daar het voor die data zou verlopen.

En drie dagen voor de trip het verlossende antwoord: Het wordt donderdag 8 juni!

 

De voorbereiding.

Voordat de mini DX-peditie begon kwam het bericht van zowel Cees, PA3FXO, en Theo, PA7PYY, binnen, dat zij vanwege het QRL niet meegingen.

Dus dan maar de reservebemanning mee: Roy, PE5DX, en Eric-Jan, PA1EJ.

Snel de spullen bij elkaar; kabels, FD4, gereedschap en touw in de reistas. Eric-Jan nam de FT857 ingepakt, Roy de IC 706 MKII en de FT 7800.

De pijpjes met de 2 meter HALO, X30 verticaal voor 2/70 en de GPA30 gebundeld voor transport, want de antennes en kabels wilden we zo snel als mogelijk geplaatst hebben.

Dus geen Yagi voor 2 meter maar rondstralend om het makkelijker te maken.

 

Op het platform JO22dg

Zoals vaker naar dit platform werd met de Albatros vanuit Scheveningen gevaren en vertrokken we rond 08.30 uur.

Na iets meer dan een uur varen op een golfloze Noordzee arriveerden we bij het platform en begon na het overstappen de klim via de open trap naar de eerste verdieping op ongeveer 20 meter boven de zee.

Aldaar aangekomen direct een verdieping hoger gestormd, waar we naast het heliplatform eerst de antennes voor 2 meter en 70 cm plaatsten, zodat Roy, PE5DX, in een half uur tijd uit kon komen op 2 meter.

Het plaatsen van de HF-antenne gaf wat meer problemen.

Na het uitpakken van de GPA30, bleek dat een klemmetje niet in orde was en besloten we de Windom FD4 maar op te hangen.

Met veel klauterwerk via uitstekende elementen van het platform werd de FD4 buiten het platform gehangen en ondanks de stalen opbouw bleek de SWR mee te vallen en was het station op HF na een uur actief.

Wel jammer van de GPA30 want deze antenne kon makkelijk boven op het hekwerk geplaatst worden en teven was er voldoende ruimte om de radialen af te spannen.

Dit alles was maar voor een paar uur en kon met simpele middelen, waaronder henneptouw, bevestigd worden.

De geschakelde voedingen werden gevoed door het platformnetwerk van 230 Volt wisselspanning van drie DAF generatoren, die elkaar afwisselden.

 

De condities.

Op HF waren de condities bijzonder slecht –Kp index van 5-, maar toch voldoende om geheel Europa, de oostkust van de VS en naar het oosten Siberië te werken.

Op 2 meter waren de condities redelijk goed en konden we amateurs binnen Nederland, een groot deel van Duitsland, België, Noordelijk deel van Frankrijk en amateurs in Engeland bereiken..

 

Ervaringen.

Vooral in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië werd er naar ons uitgekeken.

Vooral toen we het eerste uur verticaal op 2 uitkwamen werden we door amateurs aangeroepen, die mobiel naar de kuststreek waren gereden en nog grappiger, door amateurs, die tijdens een koffie- en lunchpauze met een portofoon bijvoorbeeld het dak van hun QRL-betraden en ons met behoorlijke signalen aanriepen.

Zo in Den Haag waar een aantal amateurs op het kantoordak stonden en de porto van hand tot hand lieten gaan.

Later zijn we met de HALO op 2 meter actief geworden om ook met SSB uit te komen, wat resulteerde in redelijk goede DX.

Ook op HF, ondanks de slechte condities, werden veel verbindingen gemaakt.

Het ging allemaal niet op contest niveau, maar het ging bijzonder vlot.

Toch jammer dat we de verticaal niet konden gebruiken, maar ondanks dat de FD4 vrij laag hing was de afstraling wel boven zee en bijzonder goed. Dit ook met de antennes voor VHF en UHF bemerkten we de goede afstraling boven zee.

Op 70 cm zijn de meeste verbindingen via de repeaters gemaakt.

Veel hebben we moeten improviseren, maar het ging allemaal redelijk goed.

En dat gebeurde ook nog: Laagfrequent instraling!

Vanaf de wal kwam er een telefoontje binnen dat de frequentiegegevens niet correspondeerde met de golfhoogte (zie www.actuelewaterdata.nl).

Het antwoord van een RWS-medewerker: Niets aan de hand! Na vier uur is alles weer normaal!

      

Op Deze foto's L naar R: Roy Deurlo PE5DX, Eric-Jan Geertsen PA1EJ en Jaap van Duin PA7DA op 70 cm, Korte Golf (HF) en 2 Meter

 

De terugtocht.

Omstreeks 15.30 uur werden we verzocht de spulletjes weer in te pakken, daar de Albatros het eiland om vier uur zou verlaten.

Door het improviseren, met eenvoudige middelen ging dit bijzonder snel.

Nog vlak voor vertrek kwam de Noordwijkse reddingsboot “de Valentijn”nog even langs.

Daarna was het weer vlot overstappen en op terugreis naar Scheveningen, om aldaar weer deel te nemen aan het fileleed naar huis.

 

Ervaring.

We hebben deze dag als bijzonder ervaren, door op die dag het afscheid mee te maken wat in 1964 begon als een voorloper van de commerciële omroep in Nederland, maar als platform heel lang met veel geld in stand werd gehouden.

We zien dan ook de PB6REM activiteit, als een waardig afscheid.

Jammer dat het niet mogelijk was tijdens een weekeinde, maar we waren gebonden aan de mogelijkheid die RWS ons bood.

Het was “dit of niets”.

Veel dank aan de mensen van RWS, waaronder; Egbert van der Weide, Hans van Hussem en Herman Reekers.

Ook hartelijk dank aan de voormalige platformmedewerkers, die ons gedurende de activiteit ons hebben gevoerd met veel koffie en de lunchpakketten.

 

Jaap van Duin, PA7DA

  

 

 

De eerste uitzending van TV-Noordzee vanaf het REM-eiland in 1964


En nu verder.

Op 23 september 2006 wordt het platform gesloopt en over gebracht naar Vlissingen om volledig gestript en misschien wel helemaal gesloopt te worden bij de firma Hoondert.

Op 7 juni 2008 verschijnt er nieuws dat "de Principaal", een ontwikkelaar van Woningstichting " de Key" het platform het gekocht om verbouwd en uitgebreid te worden, als restaurant en een deel voor een media-opleiding.

Enkele documenten over de geschiedenis en de toekomst van het nieuwe gebruik!


Op donderdag 20 augustus 2009 mocht ik voor de eerste keer te gast zijn bij Firma Heuvelman-IBIS in Delfzijl, waar het platform naar toe gesleept is. Dit was op uitnodiging van de Volkskrant.  

November 2009 mocht ik samen met Fred Beij PA7FB de firma Heubelman-IBIS weer bezoeken, nadat het platform in de Loods is onder gebracht voor het grote werk.

Het verslag van het verplaatsen en het bezoek in de loods is in de onderstaande video's te volgen.
 

Vernieuwde platform op 7 maart 2011 in Farnsum                foto: Ron Hoek